Logo Jiva.frl

Jiva Praktijk voor Holistisch Welzijn.

 

BATC Paramedisch Therapeut/Vakspecialist.

BATC therapeuten zijn levenskunstenaars die in staat zijn harmonie te creëren in het leven van elke cliënt. Een sociaal gesprek tijdens het consult doet wonderen!

 

De BATC therapeut is een holistisch werkende therapeut en zorgt ervoor dat hun cliënt in een enkel consult aandacht en hulp krijgt naar het totale welzijn.

Deze hulp is gebaseerd op 5 natuurlijke wetten en wel in volgorde van prioriteit.

De behandeling wordt dan optimaal en effectief.

 

Zo wordt er allereerst gekeken naar de energiehuishouding en wordt indien nodig daar een verbetering voor aangeboden. Wij noemen dat principe 1 en het heeft de hoogste prioriteit. Vele werkvormen kunnen daarvoor gebruikt worden, want zonder energie stagneert elk helingsproces.

 

Als tweede prioriteit is het beslist noodzakelijk dat prikkels in het centraal zenuwgestel goed gaan functioneren, immers communicatie tussen alle weefsels en organen is noodzakelijk om de juiste aangeboden informatie op te nemen. Ook hierin zijn vele werkvormen in gebruik om dat te realiseren door de BATC therapeut.

 

Als energie en zenuwprikkels hun werk gaan doen gaat het lichaam beter draineren en worden afvalstoffen sneller afgevoerd en daarom voegt uw therapeut effectieve werkvormen aan om die processen optimaal te laten verlopen.

Zodra afvalstoffen zijn afgevoerd komt er ruimte vrij voor sneller herstel van weefsel.

 

Dan is het ook beslist noodzakelijk dat er gekeken wordt naar het voedingspatroon.

Een must voor echt herstel, ook hierin zal de BATC therapeut als adviseur hulp bieden.

 

Als laatste natuurwet, maar zeker zo belangrijk is het feit een balans in levenskunst te krijgen.

 

Een Natuurgeneeskundige consult is voor de BATC therapeut nooit een enkele werkvorm, zij gebruiken minstens 5 werkvormen per consult om een optimaal resultaat te bereiken.

Sommige werkvormen worden vergoed, sommige ook niet. Dat is echt jammer

Het belangrijkste blijft dat de BATC cliënt de meest optimale behandeling krijgt.

­

Dit is de site van Willy de Bruijn

(v, 1960).

 

In de praktijk Jiva.frl werk ik als holistisch natuurkundig therapeut. 

 

Om vanuit de vijf natuurgerichte principes te kunnen werken, heb ik me in verschillende werkvormen geschoold.

 

Het energieniveau op peil brengen en eventueel de geblokkeerde energie weer in beweging brengen.

 

Bloemetje in boom

Jiva Holistische geneeskunst voor natuurlijk gezond leven

 

Sanskriet Jiva, het grote mysterie. Blavatsky zei dat het een eeuwige vorm van energie is, ongeschapen in de zin dat het niet van andere vormen is afgeleid. Het is datgene wat ieder wezen ertoe aanzet zich tot uitdrukking te brengen, door middel van zelfontplooiing, zelfregulatie en zelfbepaling.

Waterdruppel op takje

 

Goede voeding die past bij de klacht of de verandering in het lichaam.

 

Hierbij denk ik ook aan mentale verwerking van geestelijke ballast, waar er door u gewerkt wordt aan de emoties en gedragspatronen.

 

De prikkeloverdracht van het communicatienetwerk tussen lichaam en hersenen optimaliseren zodat doorgegeven wordt wat het lichaam wel en niet nodig heeft.

 

Drainage stimuleren om het lichaam te ontdoen van geestelijke of stoffelijke afvalstoffen.

 

Een gereinigd lichaam bevorderd genezing.

Wuivende aren
fotocollage hagedis, bloemen en uw therapeut

Bevordering van de levensvreugde.

 

Helder krijgen wie we werkelijk Zijn en ons bewust worden van ons geconditioneerde Zelf.

 

Optimaal levend leven!

Lelie
Wesp op zonnebloem